Blog i nie tylko

Luinosdo News #1 – Kontynuacja DreamNewsów

Luinosdo News #1 – Kontynuacja DreamNewsów

Luinosdo News to uniwersum fikcyjne, operujące fikcyjnym czasem (wyprzedzającym czas rzeczywisty) prowadzone w formie serii blogowej. Seria ta jest kontynuacją DreamNewsów.

Wszystkie wydarzenia / imiona / nazwiska / nazwy / firmy / lokacje (miejsca / pomieszczenia / etc.) / urządzenia / systemy / plany / prognozy / projekcje / itp. / itd. są fikcyjne (z pewnymi wyjątkami nawiązującymi do prawdziwego świata). Ewentualne zbieżności imion / nazwisk / nazw produktów / nazw film / itp. / itd. z rzeczywistymi osobami / innymi podmiotami / rzeczami są przypadkowe.

Wprowadzenie

Wraz z upadkiem stanu SA doszło również do zakończenia działalności DreamNewsów jak i tysięcy innych firm, które przestały działać całkowicie, bądź uległy restrukturyzacji i “gniły” finansowo przez kolejne lata. Dopiero po 2028 roku sytuacja zaczęła się stabilizować. Setki nowych firm i instytucji zaczęło powstawać na dawnych terenach SA w oparciu o wsparcie finansowe z publicznych pieniędzy stanu Luinosdo. Dawne DreamNewsy zostały zmienione w Luinosdo News. Doszło do licznych zmian w kadrach i ogólnej organizacji wewnątrz firmy. Dopiero od roku 2030 oficjalnie zaczęliśmy dla Państwa publikować treści na temat dziejów Luinosdo i innych stanów graniczących z Nieskończonym Oceanem.

Wiele się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, ale z pewnych przyczyn nie mogliście być Państwo o tym informowani na bieżąco, tak jak to miało miejsce w DreamNewsach.

Streszczając to wszystko do najprostszej formy: Wracamy pod nową nazwą i nadrabiamy zaległości informacyjne.

Ogromne zadłużenie stanu SA

W sierpniu 2022 roku w wywiadzie z profesorem Mateuszem Heklonkiejem otrzymaliśmy informację, że zdaniem ów profesora przekazywanie bonów rekompensacyjnych na mieszkania spowoduje, iż kolejny raz projekt finansowany ze środków publicznych na Główne Składowisko Odpadów LS będzie miał ujemny bilans trwający do końca 2022 roku, natomiast “potężne zyski” (pochodzące z sąsiednich stanów) przewidywane są tuż po 2022 roku.

Prognozy okazały się jednak inne, gdyż w roku 2024 doszło do absolutnego zadłużenia stanu SA (Bilans: -$9 848 584 314 050). Zapewne zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego zadłużenie jest aż tak wielkie? Jednym ze sprawców zadłużenia było miasto LS przez swój przewartościowany projekt z Głównym Składowiskiem Odpadów LS. W marcu 2023 zdolność kredytowa LS została globalnie zablokowana przez wszystkie banki. Oznacza to w dużym uproszczeniu, że LS musiało być po prostu zadłużone przez wiele lat i nie spłacać w terminie wszystkich swoich rat w terminie. Podawane informacje o łącznie przechowywanych pieniądzach m.in. na kolejne inwestycje były informacjami po prostu fałszywymi. LS nie miało tak naprawdę żadnych odłożonych pieniędzy, a jedynie długi według ujawnionego raportu Banku Głównego Luinosdo. Zadłużone na wiele lat przed powstaniem GSOLS były jeszcze sąsiednie miasta: SF i LV. W dużym uproszczeniu projekt GSOLS kolokwialnie dobił długami cały stan SA.

Wszystkie zobowiązania kredytowe stanu SA zostały zrealizowane w Banku Głównym Luinosdo. Problemem w pewnym momencie przestał być już sam dług (prawdopodobnie niespłacalny), ale uiszczanie w całości bieżących rat (obsługa długu publicznego SA w ciągu roku wynosiła w 2023 roku: $492 429 215 702). SA nie było w stanie w pełni tego obsłużyć. Tak naprawdę, aby dług spłacić chociaż w ciągu kilkunastu lat, SA powinno wiele lat wcześniej wpłacać do Banku Głównego Luinosdo więcej niż wynosiła bieżąca rata roczna, tak aby wzrost wartości całego długu był przewidywalny i możliwy do kontrolowania, a nawet do spłacenia w bardzo długim terminie (ponieważ SA brało kolejne zobowiązania kredytowe w międzyczasie). Niestety spłacano jedynie część bieżących rat rocznych, przez co zadłużenie ciągle rosło. W roku 2023 Bank Główny Luinosdo postanowił sfinalizować umowę między stanami Luinosdo, a SA. Finalizacja umowy w tym wypadku jest jasna. SA nie mogło spłacić zadłużenia w ciągu 10 lat, więc Luinosdo przejmuje cały zadłużony stan.

Pojawiły się pewne wątpliwości co do tego procesu, ale po dokładnej analizie Międzynarodowa Instancja Kontrolująca ustaliła, że umowa musi zostać sfinalizowana w ten sposób, gdyż jest to jedyna możliwość wyjścia SA z bankructwa.

Stan SA po przejęciu przez Luinosdo zmienił nazwę na Peryferia Wschodnie Luinosdo.

Ostateczna konsolidacja w 2025 roku

Peryferia Wschodnie Luinosdo zostały przemianowane na miasto New Luinosdo Struct 2 znajdujące się na terenie Luinosdo. Wszystkie długi zostały zniesione, a tak naprawdę dołączone do wspólnego długu ukrytego należącego do Luinosdo. Paradoksalnie w ten sposób bank Luinosdo nałożył sam na siebie dług, ale o tej historii może opowiem Państwu kiedy indziej.

Likwidacja Głównego Składowiska Odpadów i Głównego Składowiska Odpadów LS

Na początku 2026 wszystkie odpady z GSO i GSOLS zostały przeniesione do tymczasowych magazynów Filtrowanej Spalarni Masowej Luinosdo. Odpady zostały podzielone na te, które nadają się do bezpiecznego spalenia oraz na te, które mogą zostać poddane procesowi recyklingu.

Składowisko Odpadów Luinosdo

Około 10 kilometrów w kierunku zachodnim od Fabryki Przetwarzania Odpadów Luinosdo (FPOL) powstało Składowisko Luinosdo. Gromadzi się w nim głównie pozostałości spalonych odpadów (pył) powstały w wyniku przetwarzania nieczystości w Filtrowanej Spalarni Masowej Luinosdo.

Wraz z coraz większym rozwojem Luinosdo wzrasta drastycznie ilość odpadów. Dodatkowo stan Przyoceanii zaczął również przekazywać odpłatnie swoje odpady dla Luinosdo. Magazynowanie odpadów w tym miejscu na taką skalę w końcu z przyczyn ograniczenia terytorium i potencjalnego zanieczyszczenia terenów przyległych może skończyć się katastrofą.

Specjaliści ds. zarządzania odpadów chcieli uniknąć zbierania nieczystości w sposób podobny do tego, który miał miejsce w wielu projektach składowisk SA. Stąd też m.in poza recyklingiem zaczęto spalać resztę odpadów, aby zmniejszyć ich objętość. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat pomimo “kompresowania” dużej części odpadów, obszary przeznaczone na bufory zaczęły zamieniać się w trwałe składowiska odpadów, a to powoduje redukcję terytorialną obszarów buforowych, a z tym jest związane stopniowe ograniczenie wydajności logistycznej struktur odpowiedzialnych za zarządzanie odpadami.

W związku z powyższym planowane jest utworzenie Składowiska Odpadów Luinosdo znów na obszarze wschodniego Nieskończonego Oceanu, jednakże miejsce tegoż przedsięwzięcia ma znajdować się na granicy lądów wschodnio-północnych, tak aby lokalizacja wysypiska nie wpływała na łańcuchy dostaw innych podmiotów. Chodzi tu głównie o statki towarowe, aczkolwiek w przyszłości i te zostaną najpewniej zastąpione przez roje transportowych dronów z dużym udźwigiem. Ów drony będą już na samym początku wykorzystywane przy przenoszeniu kontenerów z odpadami do nowego składowiska, dzięki czemu odciąży się transport morski.

Dalsze plany Składowiska Odpadów Luinosdo

Bazując na informacjach z “Raportu Zarządzania Odpadami w SOL do roku 2050” wydanego przez Światową Organizację Zarządzania Odpadami można znaleźć wiele ciekawych planów dotyczących przyszłego Składowiska Odpadów Luinosdo:

– Zamiast budowania platformy, będą stawiane jedynie boczne ściany na wysokość 30 metrów, a między nimi zostanie wysypany piasek, który będzie stanowił “podstawę” dla kontenerów z odpadami. Ma to na celu zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na produkcję platform stalowo-betonowych. Na każdy metr kwadratowy takiego składowiska będzie trzeba użyć dużo więcej piasku niż przy klasycznym podejściu, jednak jego struktura (dokładniej rodzaj piasku i wielkość ziaren) nie będzie istotna, gdyż od utrzymania wszystkiego w odpowiedniej formie będą boczne ściany, które zostaną wykonane z metalów i kompozytów (w raporcie nie ma większych szczegółów o wspomnianych metalach i kompozytach).
– Obszar składowiska będzie podzielony na stronę prawą i lewą. Prawa strona odpowiadać ma za obszar logistyczny, natomiast na lewej będą znajdować się jedynie kontenery z odpadami.
– W obszarze logistycznym znajdować się będą stacje ładujące dla dronów, części zamienne do dronów (z automatycznym serwisem samo-naprawy poprzez użycie dronów naprawiających), parkingi dronów.
– Piasek będzie pozyskiwany z terenów znajdujących się przy kolejno dobudowywanych obszarach składowiska (na głębokości zaledwie około 20. metrów pod poziomem wody znajduje się już piasek o różnej grubości ziaren i jest to raczej według obecnych danych stały element całego Nieskończonego Oceanu, który jest dość płytki w przeciwieństwie do niektórych małych, skończonych zbiorników wodnych otoczonych w całości przez lądy).
– Docelowo do końca roku 2050 w obszarze logistycznych mają znajdować się również fabryki ścian bocznych i dronów każdego potrzebnego rodzaju, przez co składowisko będzie mogło w pełni automatycznie rozbudowywać swój obszar.
– Planowane ograniczenie szerokości składowiska i rozbudowywanie go tylko “na długość” jak w przypadku wszystkich innych projektów tego typu sprawi, że na dostarczenie kontenera w każdym kolejnym rzędzie będzie potrzeba coraz dłuższej trasy. Stała maksymalna prędkość dla każdej kolejnej generacji dronów oznaczałaby, że statystycznie na transport każdego kolejnego kontenera potrzeba coraz więcej czasu. Zatem kolejne generacje dronów będą musiały osiągać coraz większą prędkość. Ponadto ilość dostarczanych odpadów w ciągu roku będzie rosła, a więc jeśli rozwój zwiększania prędkości się zatrzyma to w pewnym momencie nie będzie możliwe dostarczanie coraz większej ilości odpadów w ramach określonej jednostki czasowej, co może doprowadzić do kolejnego kryzysu składowania nieczystości.
– Stacje ładujące dla dronów będą bazować na pozyskiwaniu energii z paneli fotowoltaicznych umiejscowionych lokalnie przy danych stacjach.
– Zaopatrzenie obszarów logistycznych będzie bazowało na transporcie odpowiednich narzędzi / surowców / urządzeń z pobliskich miast Luinosdo, natomiast do końca roku 2040 planowane jest w pełni zautomatyzowanie całego obszaru logistycznego znajdującego się na terenie Składowiska Odpadów Luinosdo.
– Obszar logistyczny również będzie generował odpady, więc najpóźniej do końca roku 2045 teren ten powinien być w pełni samowystarczalny przy użyciu wyspecjalizowanych dronów i innych robotycznych technologii. Jeśli dojdzie do opóźnień w procesie osiągnięcia pełnej automatyzacji Składowiska Odpadów Luinosdo po roku 2045, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z kryzysem składowania nieczystości.
– Krytyczne w potencjalnym kryzysie są aż dwa prawdopodobne zdarzenia: Brak pełnej automatyzacji obszaru logistycznego i zatrzymanie rozwoju i/lub spowolnienie zwiększania maksymalnej prędkości dronów w kolejnych generacjach. Z tego powodu planowane jest wprowadzenie taśmociągu – wspierającej linii transportowej. Linia ta będzie poprowadzona od obecnego tymczasowego Składowiska Luinosdo aż do końcowych obszarów planowanego składowiska, zatem ów taśmociąg będzie musiał być również stale rozbudowywany przy użyciu dronów (wyspecjalizowanych dronów do budowania tego typu elementów).
– Wspierająca linia transportowa będzie służyła głównie do przenoszenia kontenerów z odpadami, ale również może pełnić dodatkową, zapasową funkcję zaopatrzeniową obszarów logistycznych.
– Długość taśmociągu jeszcze przed obszarem docelowego składowiska będzie wynosić kilka kilometrów. Z tego powodu ów linia transportowa będzie musiała być wykonana przy użyciu niezależnych modułów z dodatkowymi systemami zasilania głównego oraz zapasowego, ale ograniczyć problemy z zasilaniem. Pozyskiwanie energii lokalnie dla każdego modułu w formie zasilania zapasowego, a docelowo jako jedynej formy zasilania będzie realizowane przy użyciu paneli fotowoltaicznych i akumulatorów (w raporcie nie podano szczegółów na temat akumulatorów).
– Szerokość taśmociągu jest jeszcze kwestią dyskusyjną, ale konieczną do ustandaryzowania przed rozpoczęciem budowy. Zwłaszcza, że od szerokości taśmociągu będzie zależeć również całkowita szerokość składowiska, gdyż wspierająca linia transportowa będzie stałym elementem składowiska na całej jego długości.
– Lokalizacja taśmociągu w składowisku będzie znajdować się pomiędzy osadzonymi kontenerami, a obszarem logistycznym, przy czym sam obszar linii transportowej będzie traktowany również jako teren około-logistyczny (m.in. w schematach i raportach).
– Każdy kontener, który będzie przenoszony do przyszłego Składowiska Odpadów Luinosdo, może przechować odpady o wadze maksymalnie 10 000 kg. Wymiary: 3 metry x 3 metry x 9 metrów.
– Udźwig drona transportowego generacji 2. i powyżej to 2 500 kg, więc do przenoszenia kontenera o maksymalnym wagowo zapełnieniu będą potrzebne cztery drony transportowe.

Mapa Luinosdo i okolic

Mapa Luinosdo i okolic 400px

Mapa Luinosdo i okolic (4 000 x 2 000 px).

Czas Luinosdo News: 10.02.2030
Planowana publikacja: 27.03.2022
Autor: Danys (Ynfi)