Blog i nie tylko

MyOTS v6 #1 – Wprowadzenie do nowej edycji

MyOTS v6 #1 – Wprowadzenie, założenia i różnice nowej edycji serii

29. stycznia 2021 roku rozpocząłem serię “MyOTS v5”. Polegało to na nietypowym gameplayu na OTSie. OTS to w dużym skrócie prywatne serwery gry Tibia (Open Tibia Server). Pojęcie “nietypowy gameplay” wprowadziłem w ów serii na potrzeby szybkiego wyjaśnienia czym ten projekt jest, gdyż jest to dosłownie gameplay, ale nietypowy w tym sensie, że jeszcze do tej pory nie spotkałem się z graniem lokalnie na OTSie w taki sposób, w jaki sam to realizuję.

Aby lepiej zrozumieć czym ten projekt jest polecam zapoznać się z artykułem z mojej innej strony internetowej, w którym omówiłem to bardziej szczegółowo: MyOTS v5: Bardzo nietypowy gameplay na OTS #1 .

Po ponad roku postanowiłem powrócić do projektu MyOTS ale jednocześnie zmieniając edycję serwera (z v5 na v6 – z edycji piątej na szóstą).

Plany do MyOTS v6 (część z nich może w przyszłości ulec zmianie):

– Kwestie definicji skrzynek lub też innych pojemników, konwersje w formie webowej, specyficznych definicji i wszelkich zagadnień tego typu zostają uproszczone po prostu do pojęcia konwersji webowej. Zatem będą lokacje znajdujące się bezpośrednio w grze oraz takie, które będą jedynie na stronie, przy czym do wszystkich, bądź części tych znajdujących się na stronie zostaną wykorzystane wizualne elementy pochodzące bezpośrednio z gry.
– Oprócz kwestii samego grania w grę (gameplay), zostaną dołączone również kwestie fabularne, w skrócie: Rybak przekazujący nadmiar ryb na podstawie rozwinięcia umiejętności łowienia głównej postaci (dostawy w skrzynkach i/lub innych rodzajach pojemników: plecaki w plecakach (nad-plecaki) i inne tego typu / rodzaju); Teleporty fabularne (fabularne przejścia między serwerami, elementami świata gry, a elementami technicznie znajdującymi się na stronie).
– Dalszy główny element fabuły: W przyszłości dla Rybaka może być najważniejsza ilość prób na ostatniej umiejętności łowienia (gdy ta osiągnie swoje maksimum z uwagi na zmienną maksymalnej ilości prób).

Wyjaśnienie, dlaczego fabularny Rybak po jakimś czasie może wartość / wartości dostaw zmieniać w zależności już nie od poziomu umiejętności, ale od ilości prób “ostatniej” umiejętności:

Każda kolejna umiejętność wymaga coraz większej ilości podjętych prób. Na starszych silnikach OTS maksymalna ilość prób wynosi: 2 147 483 647. Po przekroczeniu tej wartości kolejne umiejętności nie są pozyskiwane w odpowiednim czasie, tylko w znacznie przyspieszonym (np. 1. próba = ~1. umiejętność) , bądź w ogóle nie są dalej przyznawane (w zależności od wzorów w kodzie silnika). Aby rozwiązać to fabularnie, wystarczy, że w przypadku, gdybym osiągnął kiedyś maksymalną ilość prób na maksymalnym z tego powodu skillu – wówczas mogę zsumować wszystkie próby, które zostaną zdobyte na ostatniej umiejętności.

Według tego tibijskiego kalkulatora, wspomiany limit pojawi się na 205 poziomie łowienia (poziomie tej umiejętności). Na 205. fishingu ilość wszystkich prób do poziomu 206. wynosi: 2 358 324 710. Jednak trzeba pamiętać, że ten kalkulator dysponuje zmiennymi w tej kategorii o dużo większym zakresie niż silnik gry, który będę używać. A więc oficjalnie 205. fishing w moim przypadku można uznać za ostateczny, bowiem przed osiągnięciem ponad 2,3 miliardów prób napotkam najprawdopodobniej na granicę już na próbie 2 147 483 647 z uwagi na limit zmiennej dla tej wartości. Zanim jednak to nastąpi może minąć wiele miesięcy, w ostateczności lat (w zależności od aktywności, przerw itp.).

– Większe zmiany na mapie.
– Równoległe serwery (typu wcześniejszy MyOTS v5 Sektor 1) zostaną zmienione na nazwy typu: MyOTS v6 s2, itd.
– Ryby na podstawie oryginalnej wagi z gry będą przeliczane na wirtualne kilogramy (przynajmniej w części skrzynek).

Obecnie już działające elementy gry na nowej edycji:

– Domyślnie łowione są tylko małe ryby (duże ryby jedynie w odpowiednich miejscach). Jest to reguła, która została już w edycji piątej (o ile dobrze pamiętam na jej końcu), ale w ówczesnej została odziedziczona po edycji piątej już na samym początku.
– Większość zasobów gry bazuje na poprzedniej edycji (MyOTS v5).

Podsumowując…

Konkretne elementy rozgrywki: Screeny, magazyny, zawartości pojemników (typu skrzynki, plecaki, itp.) planuję wprowadzić dopiero w kolejnym artykule z tej serii blogowej.

Autor artykułu: Danys-Ynfi
Opublikowano: 31.01.2022

Seria bazuje na dawnych elementach gry Tibia (wersja 7.6) oraz na wielu moich modyfikacjach głównie około-gameplayowych i fabularnych.
Oficjalna gra najnowszej wersji bez modyfikacji: Tibia .