Blog i nie tylko

MyOTS v6 #6 – Kolejne transfery ryb i więcej załączników do serii

MyOTS v6 #6 – Kolejne transfery ryb i więcej załączników do serii

01.03.2022:

Kolejne transfery

Transfer #5: 39 000 000 ryb przeniesionych z skrzynki #1 w świecie peryferyjnym do skrzynki #2 w formie HTML. Ryby w formie XML zostały przeniesione w całości z skrzynki #1 do #2.

Transfer #6: Pozostałe 215 100 ryb znajdujących się wcześniej w formie HTML w skrzynce #1 będą w niej nadal w tej formie (przenosiny zwrotne), lecz w formie XML zostały przeniesione w całości do skrzyni #2 (co zostało opisane w powyższym transferze #5). Skrzynia #1 ze stronicowym systemem magazynowania została przeznaczona do ryb zbieranych w niepełne miliony. Następnie po przekroczeniu miliona, zostanie kolejny milion ryb w formie HTML przeniesiony do skrzyni #2.

Transfer #7: Przeniesiono 36 081 ryb z "pozostałości" i 134 200 ryb znajdujących się wcześniej w skrzynce #1 w formie XML. Łącznie 170 281 ryb (134 200 + 36 081) zostało umieszczone w skrzynce #1 w formie HTML.

Podsumowanie #1 – MyOTS v6: Świat peryferyjny

Magazyn w świecie peryferyjnym:
Skrzynia #1: 385 381 ryb w formie HTML i 0 ryb w formie XML.
Skrzynia #2: 85 000 000 ryb w formie HTML i 85 349 300 ryb w formie XML.

Różnice w kodowaniu HTML i XML ryb

Po wykonaniu transferów #5 – #7 i przedstawieniu pierwszego podsumowania świata peryferyjnego widać bardzo dużą różnicę między kodowaniem HTML, a XML. Wynika ona z metody transferów. Na ten moment ryby kodowane w formie XML są kopiowane i lekko zmieniane względem oryginału wygenerowanego przez silnik gry podczas ich zbierania w grze. Natomiast kodowanie HTML ryb jest później dodawane poprzez odpowiednie kopiowanie / dodawanie i modyfikowanie znaczników HTML z wizualnym prezentowaniem ryb z wykorzystaniem CSS i innych elementów graficznych.

Teoretycznie mógłbym umieścić od razu wszystko w jednej skrzyni, ale przez metodę wypełniania skrzyni #2 jedynie całymi milionami ryb, jestem zmuszony “resztki” w formie HTML magazynować w skrzyni #1 do momentu, aż nie zostaną wypełnione kolejnym, pełnym milionem ryb. Oczywiście każdy kolejny transfer ma różne wartości, więc zrównanie wszystkiego do pełnych milionów raczej jest wysoce mało prawdopodobne, więc prawdopodobnie resztki w skrzyni #1 w jakiejś formie będą istniały zawsze.

Dodatkowo łatwo można zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie ryby mają swoją prezentację w kodowaniu XML, gdyż wystarczy odjąć w skrzyni #2 ilość ryb w formie XML od ilości ryb w formie HTML.

85 349 300 - 85 000 000 = 349 300

W skrzyni #1 znajduje się 385 381 ryb, a więc (385 381-349 300), gdzie zatem podziało się 36 081 ryb? 36 081 ryb to wcześniejsze pozostałości, które nie miały swojej prezentacji w formie XML, gdyż były zapisane jedynie w formie liczbowej, więc obecnie brakuje im jeszcze formy XML. Stwierdziłem, że nie ma potrzeby tak dokładnie uzupełniać ilościowego kodowania XML i HTML ryb. W dalszej przyszłości możliwe, że ta różnica między rybami HTML, XML i w samej formie liczbowej będzie jeszcze większa.

02.03.2022:

Transfer #7

Przeniesiono do skrzyni #2 w świecie peryferyjnym MyOTS v6: 4 000 000 ryb ze skrzyni w świecie minus jeden.

Przeniesiono do skrzyni #1 w świecie peryferyjnym: 320 000 ryb ze skrzyni w świecie minus jeden.

Podsumowanie #2 – MyOTS v6: Świat peryferyjny

Magazyn w świecie peryferyjnym:
Skrzynia #1: 705 381 ryb (HTML) i 0 ryb (XML).
Skrzynia #2: 89 000 000 ryb (HTML) i 85 349 300 ryb (XML).

Większa rola załączników serii

Transfery i podsumowania będą prawdopodobnie aż do końca serii bardzo powtarzalnym jej elementem, zatem informacje o większości kolejnych transferów i podsumowaniach będę umieszczał zamiast w artykule to załącznikach do serii MyOTS v6.

Awans w łowieniu powyżej na 180. poziom

Awans na 180 poziom łowienia

Więcej awansów w załącznikach serii.

Artykuł rozpoczęto: 01.03.2022
Planowana publikacja: 12.03.2022
Autor: Danys (Ynfi)

Seria bazuje na dawnych elementach gry Tibia (wersja 7.6) oraz na wielu moich modyfikacjach głównie około-gameplayowych i fabularnych.
Oficjalna gra najnowszej wersji bez modyfikacji: Tibia .